Pulciņi – MŪZIKA

Akordeonistu ansamblis „OPUSS“ (5-25 g.vec.) 26005465
• Bērnu kora studija “ODZIŅAS” (2-6 g.vec.) reodzinas@inbox.lv
• Ģitārspēles apmācība (12-18 g.vec.) ekorsaks4@edu.riga.lv
• Koklētāju ansamblis „AUSTRIŅA” (no 7 g.vec.) 29176399, 26345909, 29615616
• Koris „ACCOLADA’’, kr.val. (5-18 g.vec.) 27006018, 27006051
• Meiteņu kamerkoris ‘’TONIKA’’ (no 6 g.vec.) 26350621
• Meiteņu koris “RĪGA” (no 3 g.vec.) 29179246, riigamkoris@gmail.com
• Popgrupa “Brīze” (3-12 g.vec.) 26539239
• Pūtēju orķestris (no 7 g.vec.) 29472134
• Vijoļspēles apmācība (5-18g.vec.) 25761840
Vokālais ansamblis “RĪGA”, krievu plūsma (no 5-7 g.vec.) 28232782
• Vokālā studija (10-18 g.vec.) 29173082