Vijoļspēles apmācība

Vijoļspēles apmācība

Skolotāja Zane Baltalksne

 

Uzņem audzēkņus no 5-18 gadu vecumam.

 

 

Pulciņš Rīgas Skolēnu pilī darbojas no 2013.gada janvāra. Tajā audzēkņi jau no pirmsskolas vecuma apgūst vijoļspēles pamatus.

 

Pulciņā mēs gan smejamies, gan runājamies, gan nopietni strādājam.

Jau no pirmajām skaņām vijolnieki spēlē kopā ar skolotāju vai arī ansamblī ar kādu jau pieredzējušu audzēkni. Vislabāk mums parasti patīk spēlēt duetus- kopā ar skolotāju.

 

Mēs apgūstam gan latviešu tautas dziesmas un dejas, gan citu tautu dziesmu un deju pūru. Tāpat tiek izmēģināts arī Amerikāņu kantri stils.

Protams, ka spēlēsim arī klasiku. Pieredzējušie jau spēlē arī etīdes, gammas un pat koncertus.

 

Daudzi pulciņā apgūst pašus vijoļspēles pamatus – vijoles turēšanu, lociņa vilkšanu, taču, ir audzēkņi, kuriem ir priekšzināšanas gan cita instrumenta spēlē, kā piemēram akordeons, saksofons,  gan arī tieši vijoles spēlē.

 

Jaunākā pulciņa dalībniece vēl tikai sasniegs 5 gadu vecumu, bet vecākā jau ir sasniegusi pilngadības vecumu. Viņa beigusi arī mūzikas skolu un var savas vijoļspēles prasmes tikai uzspodrināt, kā arī piedalīties koncertos.

Viss mūsu pulciņš ļoti gaida pirmo mūsu kopīgo uzstāšanās reizi, kura varētu būt aprīlī. Varbūt kāds ar mums grib koncertēt kopā?

 

Informācija: mob.t. 25761840