Koklētaju ansamblis “AUSTRIŅA”

Koklētāju ansamblis „Austriņa” ir dibināts 1981.gadā, koncertējis daudzās un dažādās pasaules valstīs, latviešu Dziesmu un deju svētkos, kur vienmēr tiek novērtēta kokles skanējuma burvība.

Ikgadēja ansambļa tradīcija ir nometnes, kas tiek rīkotas vasarā un ziemā. Tiek apgūts ne tikai jauns repertuārs, bet arī prasmes kopīgi sadzīvot, saturīgi izklaidēties un izrunāt ikdienā neizrunāto.

Liela vērtība ir tieši „Austriņai” veidotais repertuārs, kas sastāv no Ivetas Tauriņas oriģinālskaņdarbiem, aranžējumiem un tautas dziesmu apdarēm. Repertuārā iekļauti gan mūsdienu komponistu, gan klasiskā mūzikas skaņdarbi. Kopumā ir ierakstīti 5 mūzikas albumi.

Ikdienā tiek apgūts ne tikai jauns repertuārs, bet arī apgūta kultūrvēsture, dodoties dabā.  Veidojas prasmes kolektīvai sadarbībai un saturīgai izklaidei.

Katrs, kas vēlas dziedāt un spēlēt kokli, tiek aicināts pievienoties koklētāju ansamblim”Austriņa”!

Koklētāju ansamblī ir iespējams iesaistīties gan ar, gan bez kokles spēles priekšzināšanām. Vispirms kokle tiek apgūta individuāli, pēc tam var sākt spēlēt ansamblī. Nodarbību laiki tiek saskaņoti individuāli.

Uzņem jaunus audzēkņus vecumā no 7-18 gadiem bez priekšzināšanām, taču ar muzikālo dzirdi, kā arī līdz 25 gadu vecumam, kas spēlēt kokli ir mācījušies jau agrāk.

Nodarbības bezmaksas.

Mākslinieciskā vadītāja- Iveta Tauriņa.

Skolotājas Andra Rebiņa un Indra Prince.

Informācija:

Iveta Tauriņa mob.t.29176399, Andra Rebiņa mob.t.26345909

Indra Prince mob.t.29615616