Koklētaju ansamblis “AUSTRIŅA”

KOKLĒTĀJU ANSAMBLIS “AUSTRIŅA”

mākslinieciskā vadītāja Iveta Tauriņa

skolotājas Andra Rebiņa un Indra Prince

Uzņem jaunus audzēkņus vecumā no 7-18 gadiem bez priekšzināšanām, taču ar muzikālo dzirdi, kā arī līdz 25 gadu vecumam, kas spēlēt kokli ir mācījušies jau agrāk.

 

Katrs, kas vēlas dziedāt un spēlēt kokli, tiek aicināts pievienoties koklētāju ansamblim”Austriņa”. Koklētāju ansamblī ir iespējams iesaistīties gan ar, gan bez kokles spēles priekšzināšanām.
Vispirms kokle tiek apgūta individuāli, pēc tam var sākt spēlēt ansamblī. Nodarbību laiki tiek saskaņoti individuāli.

„Austriņa” ir dibināta 1981.gadā.
Šajos 37 gados „Austriņa”ir piedalījusies visos Dziesmu svētkus un koncertējusi Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Zviedrijā, Kanādā, Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Šveicē, Austrijā, Čehijā, Serbijā, Polijā, Ukrainā, Itālijā, kur vienmēr tiek novērtēta kokles skanējuma burvība.
Atsevišķu „Austriņas” dzīves lapas pusi veido nometnes, kuras notiek vasarā un ziemā. Tiek apgūts ne tikai jauns repertuārs, bet arī prasmes kopīgi sadzīvot, saturīgi izklaidēties un izrunāt ikdienā neizrunāto.

Liela vērtība ir tieši „Austriņai” veidotais repertuārs, kas sastāv no I. Tauriņas oriģinālskaņdarbiem, aranžējumiem un tautas dziesmu apdarēm. Repertuārā iekļauti gan mūsdienu komponistu, gan klasiskā mūzikas skaņdarbi. Ierakstīti 5 CD.
Informācija:

Iveta Tauriņa mob.t.29176399, Andra Rebiņa mob.t.26345909

Indra Prince mob.t.29615616