Pulciņi – SPORTS

• Badmintons (no 7 g.vec.) 29670075, 26311243, 26403261, 27888202
• Dambrete (7 -17 g.vec.)  28869969
• Godžju-rjū karatē (7-25 g.vec.)  27006028
• Kāpšanas sports (11-18 g.vec.)  jkozevnikova3@edu.riga.lv; iliepina11@edu.riga.lv
• Orientēšanās sports (9-20 g.vec.)  29715927
• Sporta bridžs (10-25 g.vec.) 29724610, 26153387
Sporta deju studija “DZINTARJŪRA” (no 4 g.vec.) 26406147
• Sporta tūrisms (8-25 g.vec.) jkozevnikova3@edu.riga.lv; iliepina11@edu.riga.lv
• Šaušanas sports (no 12 g.vec.) 25651973