Pulciņi – SPORTS

• Badmintons (no 7 g.vec.) 29670075, 26311243, 26403261
• Dambrete (7 -17 g.vec.)  28869969
• Godžju-rjū karatē (7-25 g.vec.)  27006028
• Kāpšanas sports (11-18 g.vec.)  [email protected]; [email protected]
• Orientēšanās sports (no 10 g.vec.)  29715927
• Sporta bridžs (10-25 g.vec.)  29724610, 26153387
• Sporta deju studija ‘’DZINTARJŪRA’’ (no 4 g.vec.) 26406147
• Sporta tūrisms (8-25 g.vec.) [email protected]; [email protected]
• Šaušanas sports (no 7 g.vec.) 25651973