Līdzfinansējums

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

PROJEKTS Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 2022./2023.m.g.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par līdzfinansējumu – Galvenā speciāliste (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums) Laura Skujiņa 27006046, [email protected] (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: darba dienās pl. 09.00-17.00)