Līdzfinansējums

Interešu izglītības programmu līdzfinansējuma un maksas pakalpojumu atlaides piemērošanas kritēriji NOLIKUMS

Rīgas domes 30.08.2023. lēmums Nr. RD-23-2836-lē (prot. Nr. 99, 8. §)

Līdzfinans apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības izglītības programmā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un tā aprēķināšanas kārtība 2023./2024.mg Pielikums satur informāciju tikai par Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” līdzfinansējuma apmēru

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par līdzfinansējumu – Galvenā speciāliste (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums)  Eva Pētersone-Birzleja 27006046, ebirzleja@edu.riga.lv (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: pirmdienās pl. 16.00-18.00)