Līdzfinansējums

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

Līdzfinansējuma apmērs 2021./22.m.g. (pdf)

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par līdzfinansējumu – galvenā speciāliste Laura Skujiņa:
113-1.kabinets, darba mob.t. 27006046, e-pasts: [email protected]
Pieņemšanas laiks: otrdienās plkst.16:00-18:00; trešdienās plkst.17:00-19:00