Līdzfinansējums

Līdzfinansējums jāmaksā saskaņā ar izsniegto maksājuma kvīti, precīzi norādot maksājuma mērķi.

Rīgas domes 30.08.2023. lēmums Nr. RD-23-2836-lē (prot. Nr. 99, 8. §)

Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība 2023./2024.m.g. Pielikums satur informāciju tikai par Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” līdzfinansejuma apmēru

Līdzfinansējuma samaksas kārtība, atbrīvošana no līdzfinansējuma un pārējie noteikumi:

Atbildīgais par līdzfinansējumu – Galvenā speciāliste (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums) Eva Pētersone-Birzleja 27006046, ebirzleja@edu.riga.lv (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: pirmdienās pl. 16.00-18.00)