Vokālā studija

2022./2023. mācību gadā jaunus audzēkņus neuzņem.

Nodarbības bezmaksas.

Papildus informācija: mob.t.29173082, uroze@edu.riga.lv