Pūtēju orķestris

Pūtēju orķestris Rīgas Skolēnu pilī dibināts 1986.gadā. Repertuārā – latviešu un aizrobežu komponistu skaņdarbi.
Pūtēju orķestrī bērni un jaunieši apgūst kompetenču izglītības elementus, kompetence ir kompleksa, kas iekļauj sevī ritma disciplīnu, skaņas estētiku, disciplīnu, atbildību u.t.t, un attīstīta matemātisko, loģisko domāšanu.

2022./2023. mācību gada nozīmīgākie notikumi

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate, I pakāpes diploms

XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki, II pakāpes diploms

Dalība Starptautiskajā Country – Wandreing Festival no 21.-23.jūlijam Ungārijā.