Dokumentācija

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei mūsu sociālo tīklu kontos ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar kopējo Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku.

Nolikumi

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Nolikums

Ētikas komisijas Nolikums

Noteikumi

Iekšējie noteikumi par Iekšējo kārtību (pdf, 1,94 Mb)

Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība (pdf, 1,78 Mb)

Iekšējie noteikumi “Izglītojamo drošības noteikumi” (pdf, 431Kb)

Pašvērtējums

2022./2023. mācību gada pašnovērtējuma ziņojums