Vēsture

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” dibināts 1941.gada 21.februārī. Šodien šajā interešu izglītības iestādē 65 dažādos virzienos savas intereses, spējas, talantu attīsta ap 3600 bērnu un jauniešu vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Mūsu galvenie darbības virzieni:

Audzēkņiem

  • interešu izglītība pulciņos / kolektīvos
  • pasākumi bērniem, jauniešiem Rīgā, Latvijā, ārvalstīs (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi)
  • nometnes skolēnu brīvlaikos (vietējās, starptautiskās)
  • ekskursijas Rīgas Skolu muzejā (mācību stunda viduslaiku, Krievijas impērijas, padomju laika klasēs un izstāžu apmeklēšana)
  • brīvais laiks Spēļu istabā