Vokālais ansamblis “RĪGA”

Vokālais ansamblis  “Rīga” ir pārveidots no plaši pazīstamā Latvijā un ārzemēs kora „Rīga” (krievu plūsmas), kuru 1979. gadā nodibināja diriģente Marta Ļubimova. Vokālais darbs ansamblī turpināsies kora kolektīva “Rīga” pamatprincipos:

  • Balss nostādīšanas prasmes apgūstam pēc Viktora Jemeļjanova (emelyanov-fmrg.ru) metodes,
  • Teorētiskās prasmes, kas nepieciešamas dziedāšanai lasot notis,
  • Skatuves iemaņas, kas saistītas ar bērnu muzikālo izrādes iestudēšanu, kurā piedalās slaveni teātra režisori,
  • Darbs ar jaunākiem bērniem notiek muzikālas spēles formā.

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 4 EUR

Vadītāja Marta Ļubimova

 Uzņem bērnus no 4 – 7 gadu vecuma.

Informācija: 28232782, [email protected]

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «РИГА»

Руководитель Марта Любимова

 принимаем детей и молодёжь в возрасте с 4 до 7 лет

Вокальный  ансамбль “Рига” преобразован из известного в Латвии и за рубежом хора “Рига”, основанного  в 1979 году его неизменным руководителем Мартой Любимовой.

Вокальная работа в ансамбле “Рига” продолжит основные принципы хорового коллектива “Рига”:

  • Навыки по оздоровительной системе В.B. Емельянова

(www.emelyanov-fmrg.ru),

  • Теоретические навыки необходимые для музицирования по нотам,
  • Сценическое мастерство, связанное с ежегодными постановками детских музыкальных спектаклей с участием известных театральных режиссёров,
  • Работа с младшим возрастов проводится в форме музыкальной игры.

 Информация:  28232782, [email protected]