Kontakti

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” ir Rīgas pašvaldības pastarpinātās pārvaldes interešu izglītības iestāde.

Krišjāņa Barona ielā 99, Rīga, LV-1012, [email protected]

E-adrese:

Direktore Māra Vilciņa, [email protected]
(apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdien plkst.10.00-12.00, ceturtdien plkst.16.00-18.00, iepriekš saskaņojot pa tālruni 67848826 vai 27006054)

Biroja administratore Laura Skujiņa 67848826, 27006054, [email protected]

Direktora vietniece izglītības jomā (teātris, mūzika) Tamāra Kalvāne 27006035, [email protected]

Direktora vietniece izglītības jomā (tehniskā jaunrade, māksla, citi) Iveta Freimane 27006021, [email protected]

Direktora vietniece izglītības jomā Līva Lauberte (radošās industrijas, deja, sports) 27006053, [email protected]

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jāzeps Pastors 27006027, [email protected]

Galvenais speciālists (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums) Laura Skujiņa 27006054, [email protected] (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: darba dienās no 09:00 līdz 17:00)

Galvenais speciālists (rēķinvedība) Vita Oša 28232914, [email protected]

Sociālais pedagogs Gundega Juška 29864880, [email protected] (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: otrdienās plkst.15.00-17.30)

Sociālais pedagogs Lelde Nakurte – Ruņģevica, [email protected] (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: pirmdienās plkst.14.00-18.00, ceturtdienās un piektdienās 13.30-15.30)

Izglītības metodiķi: Antra Derkevica, [email protected], Kristīne Lāriņa, [email protected]

1.stāva dežurants, ēkas sargs 27006043

Rekvizīti

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR KODS 90011524360

PVN REĢ.NR. LV90011524360

IKSD BJC Rīgas Skolēnu Pils

FAKT.ADR. K.Barona 99, Rīga,Lv-1012

STRUKTŪRVIENĪBAS KODS 2102130

BANKA Luminor Bank A/S

BANKAS KODS RIKOLV2X

IBAN KONTA NR. LV63RIKO0021000916071