Kontakti

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” ir Rīgas pašvaldības pastarpinātās pārvaldes interešu izglītības iestāde.

Krišjāņa Barona ielā 99, Rīga, LV-1012, bjcrsp@riga.lv

E-adrese:

Direktore Māra Vilciņa, mara.vilcina@edu.riga.lv
(apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdien pl.10.00-12.00, ceturtdien pl.16.00-18.00, iepriekš saskaņojot pa tālruni 67848826 vai 27006054)

Biroja administrators 67848826, 27006054, bjcrsp@riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (teātris, mūzika, folklora) Tamāra Kalvāne 27006035, tkalvane@edu.riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (māksla, sports) Iveta Freimane 27006021, ifreimane4@edu.riga.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (tehniskā jaunrade, radošās industrijas, deja, vide, citi) Ingrīda Abricka 27006053, iabricka@edu.riga.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Jāzeps Pastors 27006027, jpastors@edu.riga.lv

Galvenā speciāliste (dalības maksa pulciņos jeb līdzfinansējums) Eva Pētersone-Birzleja 27006046,
ebirzleja@edu.riga.lv (apmeklētāju pieņemšana administrācijā: ceturtdienās pl. 16.00-18.00)

Galvenā speciāliste (rēķinvedība) Vita Oša 28232914, vosa@edu.riga.lv

Sociālā pedagoģe Lelde Nakurte-Runģevica 22384962, lnakurterungevica@edu.riga.lv (apmeklētāju pieņemšana iepriekš piesakoties: pirmdienas pl.10.00-18.00; ceturtdienas pl.10.00-18.00)

Izglītības metodiķes: Antra Derkevica, aderkevica@edu.riga.lv,
28701207; Dace Lazdiņa, dlazdina3@edu.riga.lv, 27006052

1.stāva dežurants, ēkas sargs 27006043

Rekvizīti

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR KODS 90011524360

PVN REĢ.NR. LV90011524360

IKSD BJC Rīgas Skolēnu Pils

FAKT.ADR. K.Barona 99, Rīga,Lv-1012

STRUKTŪRVIENĪBAS KODS 2102130

BANKA Luminor Bank A/S

BANKAS KODS RIKOLV2X

IBAN KONTA NR. LV63RIKO0021000916071