Sociālais pedagogs

Sociālā pedagoģe Lelde Nakurte-Runģevica 22384962, lnakurterungevica@edu.riga.lv (apmeklētāju pieņemšana iepriekš piesakoties: pirmdienās plkst.10.00-18.00; trešdienās plkst.10.00-18.00)

Sociālais pedagogs sniedz palīdzību audzēkņiem un viņu vecākiem, skolotājiem.

Sociālais pedagogs Tev palīdzēs, ja:

  • Ir grūtības īstenot savas tiesības un pienākumus;
  • Vēlies saņemt konsultāciju pie kāda no speciālistiem ārpus Rīgas Skolēnu pils;
  • Nezini kā izvairīties no bērniem vai pieaugušajiem, no kuriem Tu baidies vai kuri tev dara pāri;
  • Ir konflikts ar citiem pulciņu dalībniekiem, pulciņu vadītājiem vai vecākiem;
  • Neproti plānot savu laiku (nepagūsti izmācīties, bieži kavē mācību stundas, pulciņu nodarbības vai treniņus);
  • Tu nespēj atbrīvoties no alkohola vai citu kaitīgu vielu lietošanas, vai ieradumiem (datoratkarība, spēļu atkarība u.tml.);
  • Ir nepieciešama palīdzība, lai atrastu tev interesantu un piemērotu nodarbošanos (pulciņu) brīvajā laikā;
  • Nespēj apgūt izglītības programmu veselības stāvokļa dēļ;
  • Ir problēmas mājās (slikti sadzīves apstākļi);
  • Esi saskāries ar likumpārkāpumu.

Sociālais pedagogs veic arī Rīgas Sociālā dienesta klientu līdzdalības maksājumu par pulciņu apmeklējumu koordinēšanu.