POPGRUPA

vadītāja Sondra Beitāne

Ja vēlies dziedāt mikrofonā, piedalīties dažādos konkursos, radoši izpausties,  atrast jaunus draugus, tad nāc pie mums!

Popgrupā uzņem audzēkņus:

jaunākajā grupā 3-7 g.vec.;

vecākajā grupā 8-12 g.vec.

Nodarbības katrai grupai notiks divas reizes nedēļā.

Paredzēta ansambļa un solodziedāšana.

Mūsu repertuārā būs latviešu un ārzemju dziesmas.

Informācija: mob.t.26539239