Pulciņi – CITI

• Arheoloģija un Vecrīgas vēsture (10 -18 g.vec.) 26117165
• Arhitektūra un Eiropas kultūra (12-20 g.vec.)  28232745
• Bērnu jogas grupa „BINDU“ (7 -18 g.vec.) [email protected]
• Matu sakārtošana (12-18 g.vec.) 29102043
• VALODU APMĀCĪBA:

Angļu valoda (7-11 g.vec.) [email protected]
Angļu valoda (12-14 g.vec.) m[email protected]
Angļu valoda (14-25 g.vec.) [email protected]
Vācu valoda (no 7 g.vec. jaunākās grupas ) 29541878, (vidusskolas, studentu grupa) 26662246
Latviešu valoda cittautiešiem (7-15 g.vec.) 29143361