Bērnu kora studija „ODZIŅAS” atraisa dalībnieku muzikalitāti un rosina krāt muzikālo pieredzi. Pie mums attīsta vokālās iemaņas- stāju, elpu, skaņveidi, dikciju, artikulāciju; rosina muzikālo iztēli, mūzikas uztveri un muzikālo domāšanu.

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā:

  • Praktiskas un individuālās grupu nodarbības
  • Dziedāšana, klausīšanās, kustību spēles
  • Elpošanas un iedziedāšanās vingrinājumi
  • Koncerti, skates, festivāls, konkursi u.c. svētki

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 5 EUR

Papildus informācija: isproge6@edu.riga.lv; reodzinas@inbox.lv