Bērnu kora studija „ODZIŅAS” atraisa dalībnieku muzikalitāti un rosina krāt muzikālo pieredzi, vokālās iemaņas- stāja, elpa, skaņveide, dikcija, artikulācija; Rosina muzikālo iztēli un mūzikas uztveri, muzikālo domāšanu.

Uzņem jaunus dalībniekus visās 3-6 gadu vecuma grupās- 

Vīnodziņas, Lācenītes, Pīlādzīši, Mellenītes,Dzērvenītes , Brūklenītes

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā.

  • Praktiskas un individuālās grupu nodarbības
  • Dziedāšana, klausīšanās, kustību spēles
  • Elpošanas un iedziedāšanās vingrinājumi
  • Koncerti, skates, festivāls, konkursi u.c. svētki

Līdzfinansējuma apmērs mēnesī: 5 EUR

Vadītāja- Dita Bērziņa, skolotāja- Sondra Beitāne

 Informācija:  [email protected], [email protected]