Jauno audzēkņu uzņemšana notiek katru gadu augusta beigās un septembra sākumā.

Mācību gada laikā par brīvām vietām pulciņos interesēties pie attiecīgo pulciņu skolotājiem. Skolotāju kontaktinformācija ievietota mājas lapas sadaļā – PULCIŅI.