Audzēkņu uzņemšana

Iesniegums par uzņemšanu, informēšana par personas datu apstrādi, piekrišana bērna/pilngadīgas personas datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu – saņemams tikai pie pulciņa skolotāja.

2020.gada 31.janvāra Iekšējie noteikumi Nr.BJCRSP-20-1-nts Audzēkņu uzņemšanas, atskaitīšanas interešu izglītības grupu komplektēšanas un apstiprināšanas noteikumi (pdf, 2 MB)

Vecāku iesniegums par audzēkņu atskaitīšanu

Informējam, ka pārzinis personas datu apstrādei mūsu sociālo tīklu kontos ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar kopējo Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku.

Jauni audzēkņi pulciņos tiek uzņemti arī mācību gada laikā. Par brīvajām vietām, lūdzu, interesēties pie skolotājiem.