STARPTAUTISKS PROJEKTS “LIELĀKAIS BĒRNU ZĪMĒJUMS PASAULĒ”

29. maijā Rīgas Skolēnu pilij tika uzticēts kāds ļoti interesants un svarīgs uzdevums. Pils tradicionālo svētku “Es atnācu dižoties, nāciet, tautas, skatīties! “ laikā Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā zīmēšanas un gleznošanas pulciņu pedagogu Māras Mickevičas un Leldes Lauras vadībā tapa Latvijas daļiņa Japānas organizētajam projektam ‘’Lielākais bērnu zīmējums pasaulē’’. Uz 5m gara auduma dažāda vecuma bērni zīmēja Latvijas sauli ar saviem sapņu taureņiem. Rudenī šo skaisto darbu sūtīs uz Japānu, kur to pievienos citu valstu radošajām kompozīcijām.Māra Mickeviča,

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņa skolotāja