Rīgas pilsētas pavasara modes skate

6.maijā divu Rīgas Skolēnu pils pulciņu – Apģērbu stila un modes, Modes akadēmijas – audzēkņi piedalījās Rīgas pilsētas pavasara modes skatē, ko rīkoja BJC „Daugmale”. Skatē meitenes demonstrēja gan ikdienas, gan svētku tērpus. Apģērbu stila un modes pulciņa audzēkne Anita Leiņa vecākajā grupā ar ieguva 3.vietu (mūsdienu tērps – svētku tērps). Modes akadēmijas audzēkne Annija Andrējeva ieguva 1.vietu jaunākajā grupā (mūsdienu tērps – svētku tērps), Inga Račika ieguva 2.vietu vecākajā grupā (avangarda tērps), Kitija Kurzemniece ieguva 2.vietu jaunākajā grupā (mūsdienu tērps – svētku tērps), Keita Dīcmane ieguva 3.vietu jaunākajā grupā (mūsdienu tērps – svētku tērps). Pārējās abu pulciņu dalībnieces saņēma Atzinības rakstus.

Iveta Freimane, Skolēnu pils metodiķe


triisvienssdivii