Sporta deju studija ‘’DZINTARJŪRA’’

STUDIJAS PEDAGOGI:

Vilmārs Ivuškāns, Lolita Ivuškāne, Rihards Eglītis, Jeļizaveta Manija

STUDIJAS VIRZIENI

  • DEJAS KĀ SPORTA VEIDS: regulāras nodarbības un dalība sporta deju sacensībās;
  • DEJAS KĀ BRĪVĀ LAIKA LIETDERĪGA PAVADĪŠANA: pareiza stāja, ritmiskums, muzikalitāte, komunikācija ar vienaudžiem, sevis prezentēšana.

AUDZĒKŅI

  • SACENSĪBU DEJOTĀJI: 8-25 gadi, aktīvas nodarbības, dalība sacensībās;
  • PIRMSSKOLAS VECUMA AUDZĒKŅI: no 4 gadiem;
  • SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS AUDZĒKŅI: ar un bez priekšzināšanām;
  • MEITEŅU SOLO GRUPAS: ar un bez priekšzināšanām; pēc vēlmes dalība sacensībās
  • JAUNIEŠI: ar un bez priekšzināšanām.

UZŅEMŠANA STUDIJĀ