Mūsu mākslinieku panākumi

Noslēgusies Rīgas interešu izglītības mākslas pulciņu izstāde „Šī zeme ir mūsu”, kas veltīta Latvijas Republikas gadadienai. Izstādes labākie darbi tika izstādīti Rīgas domē. Veiksmīgi izstādē startēja mūsu skolotājas Leldes Lauras audzēknes Mora Brauna un Ieva Cīrule, kas saņēmušas diplomus par 2.vietu un atzinības rakstu.Savukārt skolotājas Māras Mickevičas audzēkne Sandra Ķempele  ar labiem panākumiem piedalījās  izstādē „Šī zeme ir mūsu”, bet citi Māras Mickevičas audzēkņi aktīvi veidoja darbus  Starptautiskajai bērnu un jauniešu mākslas izstādei „ Raibulis”, kas atklāta Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē,  dalībnieku apbalvošana notiks 3.decembrī, tad arī būs zināmi uzvarētāji.

2010.gada 1.decembrī LR Vides ministrijas konferenču zālē pulcējās Starptautiskā bērnu radošās mākslas konkursa „ Lidice 2010” laureāti. Viņu vidū divi Rīgas Skolēnu pils audzēkņi – Sintija Ķirsone un Arturs Bukavs. Pedagoģes Intas Stupānes audzēkne Sintija Ķirsone ieguvusi konkursa medaļu, bet Inese Gūtmanes audzēknis Arturs Bukavs – diplomu. Apbalvošanu organizē Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece