Mūsu audzēkņu panākumi mākslas izstādē

10.novembrī kultūras muzejā „Dauderi” Sarkandaugavā notika Centra un Ziemeļu rajonu vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības iestāžu vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu izstādes „Tā bij mana tēvu zeme, ko ieliku pūriņā…” , kas veltīta Latvijas republikas proklamēšanas dienai, atklāšana.

Rīgas Skolēnu pils skolotāju Intas Stupānes, Leldes Lauras, Māras Mickevičas, Marutas Kvēpas, Sarmītes Hippes un Lauras Sarkanes audzēkņu skaistie, ar mīlestību un rūpību veidotie darbi saņēma augstu novērtējumu un Pateicības rakstus no izstādes organizatoriem.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece
www.rsp.lv