Izstāde māmiņai

2010.gada pašā nogalē Rīgas Latviešu biedrības namā notika VII Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde – konference „Trejdeksnis 2010” ar tēmu „Māmiņai”. Izstādes ideja – gadā nav nevienas dienas, kas nebūtu saistīta ar māmiņu, īpaši saprotams tas ir bijis latviešiem, kuru izpratnē visa materiālā pasaule ir mātišķās dabas – meža māte, Zemes māte u.c.

Šajā izstādē piedalījās Rīgas Skolēnu pils zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi pedagoga Māras Mickevičas vadībā. Par mākslinieciski veiksmīgajiem darbiem audzēkņi saņēma deviņus diplomus un vienu atzinības rakstu.„Trejdeksnī 2010” savu māmiņai veltītu darbu radošu darbu izstādīja arī pedagogi.

Māra Mickeviča, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa skolotāja, www.rsp.lv

 

IMG_6498

IMG_6499

IMG_6501

IMG_6491