Zīmētāji saņem diplomus no Honkongas

2013.09 HonkongaNoslēdzies Starptautiskais bērnu mākslas konkurss Honkongā (Ķīna), kurā tika iesūtīti 11543 darbi no 52  pasaules valstīm.  Divi Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” audzēkņi saņēmuši konkursa diplomus – Ņikita Dubovs un Aleksandra Burceva, kas apmeklē zīmēšanas un gleznošanas nodarbības pie skolotājas Inese Gūtmanes. Skolotāja Inese Gūtmane šogad atzīmēja 25 gadu darba jubileju. Ņikitas Dubova personālizstāde pašlaik skatāma Rīgas Skolēnu pils 3.stāvā. Viņš  sekmīgi startējis  daudzos konkursos un saņēmis Rīgas domes mēra pašrocīgi pasniegtu Atzinības rakstu par aktivitāti un sasniegumiem mākslas konkursos.

Apsveicam!

Tamāra Kalvāne,

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv, tamara.kalvane@gmail.com