VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS IZSTĀDES CIKLS „TIKŠANĀS”