VIZUĀLĀS UN VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS IZSTĀDES CIKLS „TIKŠANĀS”

BJC „Rīgas Skolēnu pils” un Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs rīkoja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādes ciklu „Tikšanās”, kas notika no 2012.gada 4.oktobra līdz 31.oktobrim.

Izstādē bija skatāmi Rīgas Skolēnu pils interešu izglītības skolotājas Māras Mickevičas zīmēšanas un gleznošanas pulciņa un pulciņa ,,Paletīte” 20 audzēkņu  dzīvespriecīgie un krāsaini radošie darbi .Šajā kolekcijā ir apkopoti bērnu – laureātu darbi, kuri ir piedalījušies un guvuši panākumus gan starptautiskajās mākslas izstādēs kā ,,Lidice”, ,,Trejdegsnis”, ,,Es dzīvoju pie jūras” un citos, kā arī republikas nozīmes mākslas izstādēs – ,,Toņi un pustoņi”, ,,Mežu bagātības”, ,,Zooloģiskā dārza iemītnieki”, ,,Klusā daba” u. c..

Kā radoši aktīvākos audzēkņus var atzīmēt – Kristiānu Mecbergu ,Sofiju Lavrentjevu ,Mariju Mickeviču ,Sandru Ķempeli ,Anastasiju Novikovu un vēl daudzus, kuri arī ikdienā neatlaidīgi izkopj savus talantus.

Māra Mickeviča, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa un pulciņa ,,Paletīte” interešu izglītības skolotāja

www.rsp.lv