Virtuālā izstāde Rīgas Skolēnu pils jubilejā

Turpinot BJC „Rīgas Skolēnu pils” 70.jubilejas gada svinības, 19.maijā Bezdelīgu ielā 1, Rīgā  – LNA Latvijas Valsts arhīvā kopā pulcējās Rīgas Skolēnu pils, Rīgas Skolu muzeja un arhīva pārstāvji, lai atklātu virtuālo izstādi „Rīgas Pionieru un Skolēnu pils. Dokumenti un fotogrāfijas”.

Tā apskatāma

– LVA mājas lapā    http://www.lvarhivs.gov.lv/

– RSP mājas lapā     http://www.rsp.lv/

Sapulcējušos uzrunāja LVA Izziņu daļas Dokumentu izmantošanas sektora vecākā referente Iveta Šķiņķe, LVA direktors Artis Freimanis, BJC „Rīgas Skolēnu pils” direktors Juris Bogdānovs, Rīgas Skolu muzeja vadītājs Jāzeps Imants Vikšers. Ar virtuālās izstādes struktūru un saturu iepazīstināja Guntis Švītiņš.

Virtuālā izstāde, līdzīgi kā izstāde Skolēnu pils telpās, veidota sadaļās par septiņām desmitgadēm, balstoties uz arhīvā atrodamiem dokumentiem un papildinot tos ar fotogrāfijām , diplomiem vai goda rakstiem. Atsevišķās sadaļās var izlasīt pedagogu un audzēkņu atmiņas, aplūkot daļu fotogrāfiju Pils jubilejām veltītos albumus. Visas fotogrāfijas personu atpazīšanai apskatāmas Rīgas Skolu muzejā, K.Barona ielā 99, Rīgā.

Veidotāji aicina visus izstādes apmeklētājus iesaistīties Rīgas Skolēnu pils (bijušās Rīgas Pionieru pils) neizzināto vēstures faktu izpētē un bijušo pedagogu, darbinieku un audzēkņu apzināšanā un atpazīšanā.

Materiālu krājums par Rīgas Skolēnu pili (arī RPP 15, 25 un 30 gadu jubileju albumu fotogrāfijas) atrodas Rīgas Skolu muzejā.

Nāciet, dalieties atmiņās, palīdziet pilnveidot Skolēnu pils vēsturi. Varbūt uz 75 gadu jubileju mums kopā izdosies sagatavot atmiņu krājumu par Latvijas vecākās un lielākās interešu izglītības iestādes – Rīgas Skolēnu pils vēsturi.

Jāzeps Imants Vikšers, Rīgas Skolu muzeja vadītājs