Veiksmīgs starts Skolēnu pils šaušanas pulciņa audzēknēm

Skolēnu pils šaušanas pulciņa audzēkņi tika uzaicināti piedalīties starptautiskajās šaušanas sacensībās Aizputē 2010.gada 9.oktobrī. Mācību gada sākums izrādījies ļoti veiksmīgs! Pulciņa vēsturē pirmo reizi olimpiskajā pneimatiskās pistoles vingrinājumā (PP-40) tika uzrādīts sporta meistara rezultāts 378 punkti. To paveica audzēkne Valērija Borovika un izcīnīja 1.vietu. 2.vietu izcīnīja mūsu Karīne Blakunova, pirmo reizi sasniedzot sporta meistara kandidāta rezultātu. Trešā vietā tika atstāta Lietuvas pārstāve T.Klimova.  Jauniešu grupā – 3.vieta mūsu Lindai Pūgai. Olimpiskajā pneimatisko šauteņu vingrinājumā (PŠ-40) 1. un 2.vietu ar vienādu rezultātu (385 punkti) sadalīja mūsu audzēknes: 2010.gada Latvijas junioru čempione Anete Rozmane un Viktorija Andžāne. 3.vietā – Lietuvas sportiste I.Klimova.

Juris Gabranovs,

Skolēnu pils šaušanas pulciņa skolotājs