Uzņemšanas laikā reģistrējušies 1535 jauni audzēkņi

Pirms sākt jauno mācību gadu, Rīgas Skolēnu pils tradicionāli  organizēja kādu lielu pasākumu – jauno audzēkņu uzņemšanu. Parasti jaunie audzēkņi varēja tikt piereģistrēti Skolēnu pilī, 10 darba dienās plkst.12.00-19.00. Šogad, pateicoties vecāku ierosinājumam, pirmo reizi bērni un jaunieši varēja pieteikties arī Internetā. Reģistrācija turpinājās 20 dienas.

Interesi par Skolēnu pili izrādīja un dažādos pulciņos, kolektīvos pieteicās 1535 bērni un jaunieši. 907 audzēkņi pieteicās uz vietas Skolēnu pilī, 628 – Internetā. Daudzi vecāki atzinīgi novērtēja iespēju reģistrēt bērnus Internetā arī sestdienās, svētdienās jebkurā diennakts stundā, jo reģistrācija uz vietas Skolēnu pilī bija iespējama kā ik katru gadu – darba dienās plkst.12.00-19.00.

Visus iepriekšējos gadus visaktīvāk pulciņos pieteicās 1.-4.klašu skolēni, bet šogad vairāk kā trešdaļa no visiem jaunuzņemtajiem audzēkņiem ir pirmsskolas vecuma bērni. Tieši šogad bija novērojams milzīgs pieprasījums pēc nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem. Šogad bija izteikta tendence mēģināt piereģistrēt pirmsskolas vecuma bērnus pulciņos, kuros uzņem no, piemēram, 6, 7, 8, pat 10 gadu vecuma.

Joprojām ir iespēja pieteikties vairākos Skolēnu pils pulciņos. Mēs Jūs gaidām!