UZMANĪBU!

Rotaslietu izgatavošanas pulciņš atsāks darbu 15.oktobrī, skolotāju Marutu Kvēpu aizvietos skolotāja Marta Krasta.