Tēlniecības pulciņa audzēkņi piedalās izstādē

2012.gadā visu oktobra mēnesi Rīgas Skolēnu pilī notika Rīgas Interešu Izglītības metodiskā centra rīkotā izstāde “Tikšanās”. Šajā izstādē piedalījās vizuāli plastiskās mākslas – tēlniecības pulciņa audzēkņi ar saviem darbiem. Audzēkņa M. Zālīša – “Klauns”; A. Novikovas – “Lelle”; V. Murānes – “Pūķis”, kā arī jaunākās audzēkņu grupas darbs “Ronīši” un citu audzēkņu darbi.

Šādas izstādes ļauj iepazīt citu pulciņu audzēkņu radošos sasniegumus, veicina audzēkņu profesionālo sniegumu un izaugsmi.Tēlniecības pulciņa skolotāja  Arta Vārna

www.rsp.lv