Svinam Skolēnu pils dzimšanas dienu!

Skolēnu pils godināšana.

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils” šogad svin savu 70.dzimšanas dienu. Dzimšanas dienu paredzēts svinēt visu gadu. Vairāki svētku pasākumi ir jau notikuši, bet vairāki vēl tikai priekšā.

26.februārī plkst.15.00 VEF Kultūras pilī notika svinīgs pasākums „Skolēnu pils sveikšana 70 gadu jubilejā”. Pasākuma viesi bija gan esošie un bijušie pils darbinieki, gan promenences.Pasākumā uzstājās Skolēnu pils koklētāju ansamblis „Austriņa”, meiteņu koris „Rīga” un pūtēju orķestris.

Rīgas Skolēnu pils kolektīvs lepojas ar saviem pedagogiem, daudzi no viņiem ir uzticīgi savai pilij 20, 30, pat 40 gadus. Tieši viņi saņēma vislielāko pateicību.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu saņēma:

Kornēlija Krūmiņa, vokālais ansamblis;

Laura Paegle, teātris „Zīļuks”;

Gita Ūdre, TDA „Uguntiņa”;

Zinaīda Soboļeva, Rīgas Skolu muzejs.

LR IZM Valsts Izglītības satura centra Pateicības rakstu saņēma:

Ināra Jankovska, Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs;

Aija Gagaine, tekstilmākslas pulciņš;

Gunta Malēvica, meiteņu koris „Rīga”;

Jānis Grahoļskis, pūtēju orķestris;

Iveta Tauriņa, koklētāju ansamblis „Austriņa”;

Valdis Egle, direktora vietnieks;

Juris Bogdānovs, direktors.

Rīgas domes Pateicības rakstus saņēma:

Ināra Kuniga, arheoloģijas un Vecrīgas vēstures pulciņš;

Ligita Kandere, vācu valodas pulciņš; Rīgas Skolu muzejs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atzinības rakstus saņēma:

Ieva Šusta, orientēšanās sporta pulciņš;

Jeļena Freiberga, vokālais ansamblis „Melos”;

Arnis Šefers, badmintona pulciņš;

Inta Stupāne, zīmēšanas un gleznošana pulciņš;

Tamāra Puškina, tehniskais personāls.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Atzinības rakstus saņēma:

Marina Lučko, metodiķe;

Jānis Ozols – Ozoliņš, radioelektronikas pulciņš;

Tatjana Gvozdeva, multiplikācijas pulciņš, kultūras vēstures pulciņš.

Skolēnu pili sveica un mīļus vārdu teica:

Latvijas eksprezidente  – Rīgas Skolēnu pils patronese Vairas Vīķes – Freiberga;

LR IZM Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis;

LR IZM Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa;

LR IZM Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta;

LR IZM Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Mārīte Grebzde;

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkēviča;

Rīgas pilsētas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Ligita Semjonova;

Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vārdā Tēvs Oļegs;

Rīgas domes deputāte Olga Veidiņa;

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietniece Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece Dina Vīksna;

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļas vadītāja Māra Vilciņa;

Rīgas bērnu un jauniešu centru direktori;

Rostokas delegācija no Vācijas: bijušais Rostokas Pionieru nama direktors, jauniešu kuģa „Likideler” apvienības valdes loceklis Kārlis Heizncs Korts, Rostokas Brīvā laika centra pedagogs Rosi Panova, Rostokas brīvā laika centra darbiniece Ursula Paplevski, Rostokas jauniešu grupas vadītāja Korinna Paplevski;

Šauļu (Lietuva) Jauno tehniķu centra direktors Jonass Vaičaitis;

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore

Aīda Krūze;

Profesore Ausma Špona un daudzi, daudz citi.

Iveta Freimane, direktora vietniece, www.rsp.lv