Starptautiska mākslas izstāde – konkurss ,,Barikādēm – 20 ”

Skolēnu pils zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkņi pedagoga Māras Mickevičas vadībā veica pētījumus par savu vecāku, vecvecāku un paziņu dalību barikāžu notikumos 1991.gadā. Izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, audzēkņi vizuāli attēloja savas izjūtas par mūsu tautai svarīgajiem notikumiem.

Mūsu audzēkņu darbi ir skatāmi izstādē ,,Barikādēm – 20”  Barikāžu muzejā no 13.12.2010.g. – 01.02.2011.g.Mūsu audzēkne Sandra Ķempele par labu darbu ieguva 1.vietu un Diplomu

pamatskolas grupā. Par veiksmīgiem tika atzīti vēl 7 pulciņa audzēkņu darbi, kas saņēma pateicības rakstus.

Māra Mickeviča, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa pedagogs

www.rsp.lv