Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde ,,Trejdegsnis” – ,,Laika zīmes”

Šī ir jau astotā ,,Trejdegšņa” rīkotā Starptautiska mākslas izstāde, kura notiek no 2011.gada 28. novembra līdz  9. decembrim Rīgas Domes 5. stāva stiklotajā izstāžu zālē. Izstāde ir interesanta ar to, ka mēs varam aplūkot ne tikai Latvijas bērnu, bet arī no tālienes atsūtītos bērnu darbus – no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Slovākijas un it īpaši no Indijas. Indija – tā ir tik tāla, šķiet sapņu un pasaku zeme, nu, protams, arī darbiņi ir īpatnēji ar savu tautiski ornamentālo attēlojumu.

Šajā izstādē jau piekto gadu piedalās arī Skolēnu pils zīmēšanas un gleznošanas pulciņu audzēkņi pedagogu Māras Mickevičas un Leldes Lauras vadībā. Mūsu bērni par saviem radošajiem darbiem izstādē saņēma gan diplomus, gan pateicības rakstus.

Skolēnu pils zīmēšanas un gleznošanas pulciņa

skolotāja Māra Mickeviča