Skolotājai Inārai Kunigai iznākusi jau otrā grāmata

17.martā plkst.15.00 Skolēnu pils Velvju zālē notika arheoloģijas un Vecrīgas vēstures skolotājas Ināras Kunigas grāmatas “Madalānu pilskalns, ciems un kapulauki” atvēršanas svētki.

Šī grāmata ir cieņas apliecinājums arheologam Dr. hist. Vladislavam Urtānam (1921.04.01.-1989.26.07.), kura pēdējais darbs bija arheoloģiskie izrakumi Madalānos. Nenovērtējamu darbu pētniecības objektā veica viņa dzīvesbiedre, Rīgas Pionieru pils arheoloģijas pulciņa vadītāja Stefānija Urtāne.Šajos izrakumos kā audzēkne 70-os gados piedalījās arī tagadējā pulciņa skolotāja Ināra Kuniga, kura stāsta: „Šo cilvēku lielā autoritāte, zināšanas prasme, skaistie sadzīves brīži ar dziesmām un nostāstiem ir neaizmirstama pulciņa dalībnieku atmiņā. Un visam pāri bija V. Urtāna prasme vienot, aizraut un vadīt gan ar dziesmu, gan ar stingru vārdu, gan ar neizsīkstošu enerģiju. V. Urtāns aizrautīgi mīlēja savu darbu, savu dzimteni un aicināja nekad neaizmirst vārdus „Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī””.

Grāmatas atvēršanas svētkos ar savām dziesmām no vasaras arheoloģiskajām ekspedīcijām – nometnēm stabules un ģitāras pavadībā uzstājās tagadējie Latvijā vienīgā – Skolēnu pils arheoloģijas pulciņa audzēkņi. Ikviens viesis varēja arī aplūkot pašu audzēkņu darinātos nometņu karogus. Īpaši emocionāli bija vērot uz ekrāna vecu „Latvijas kinožurnālu” par Madalānu ekspedīciju, dzirdēt paša V.Urtāna balsi, skatīties izrakumu laikā uzņemtos foto.

Pateicības vārdus I.Kuniga veltīja Urtānu ģimenei un īpaši Stefānijai Urtānes kundzei, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoram Arnim Radiņam par atļauju izmantot viņu pārziņā esošo materiālu, Skolēnu pils direktoram Jurim Bogdānovam, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas darbiniekiem, arheoloģei Antonijai Vilcānei par atsaucību un atbalstu šīs grāmatas tapšanā.

Sanākušie viesi – muzeju darbinieki, Latvijas Vēstures Institūta pārstāvji, Latvijas arheologi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji, Ināras kolēģi, draugi un ģimenes locekļi vēlēja skolotājai izdot nākamo grāmatu par viņas vadīto ekspedīciju norises vietu – Rušenicas pilskalnu. Vairāki arheologi atzina, ka šādas grāmatas, kas ir nopietns pētniecisks darbs, arheoloģijas nozarē, diemžēl ir retums.

Apsveicam skolotāju Ināru Kunigu grāmatas iznākšanu!

Iveta Freimane, direktora vietniece

www.rsp.lv