Skolēnu pils pedagogi pieredzes apmaiņas braucienā Viļņā

7.maijā agri no rīta Skolēnu pils 6 pedagogi devās uz Lietuvu pieredzes apmaiņas braucienā. Pirmā diena tika pavadīta Viļņas Jauniešu Tehniskajā centrā. Tas ir iekārtojies 10 stāvu augstā ēkā, katrā stāvā atrodas 4 mācību telpas. Tehniskajā centrā bija iespēja iepazīties arī ar tādiem tehniskās jaunrades pulciņiem, kādu Skolēnu pilī, diemžēl, vairāk nav: raķešbūves, ķīmijas, kuģu būves, radiocentra, lidmodeļu, trases automodelisma, tehniskās modelēšanas, kartinga, autoapmācības – autobūves. Visos šajos pulciņos jau ilgstoši strādā patiesi lieli entuziasti un sava darba patrioti. Viļņas kolēģi bija pārliecināti, ka aizejot daudziem pasniedzējiem, arī viņu centrā šie pulciņi beigs eksistēt. Kā otrs iemesls tika minēts atsevišķu pulciņu mācību materiālu lielie izdevumi, kas, kā piemēram, lidmodelisma un kuģu modelisma pulciņos mērāmi tūkstošos eiro par vienu profesionālu modeli.

Pēc iepazīšanās ar pulciņiem, devāmies kopā ar Minskas (Baltkrievija) un Viļņas kolēģiem uz konferenci. Tajā secinājām, ka Viļņas Jauniešu Tehniskais centrs atšķiras no mūsu (Rīgā esošajiem bērnu un jauniešu centriem) ar to, ka:
1)skolotājiem ir dažādas pakāpes kvalifikācija: pedagogs un pedagogs-metodiķis;
2)centram ir republikas iestādes statuss;
3)centrs organizē gan olimpiādes, gan pasākumus (Latvijā VJIC pilda šīs funkcijas);
4)ir jauniešu karjeras veidošanas centrs;
5)Lietuvā nevalda tāda birokrātija kā Latvijā, lai saņemtu Eiropas struktūrfondu līdzekļus.

Vakarā nobeigumā Viļņas kolēģi bija sarūpējuši 3 stundu garu ekskursiju pa Lietuvas galvaspilsētu.

Skolēnu pils metodiķe Iveta Freimane, www.rsp.lv


IMG_1804IMG_1699IMG_1698