Skolēnu pils komanda kļuva par 6 (seškārtējām) Latvijas čempionēm un laboja Latvijas rekordu šaušanā

Šādu panākumu panāca RSP šaušanas pulciņa audzēknes  Kristīna Musļimova, Anete Rozmane un Viktorija Andžāne aizstāvot RSP un Rīgas prestižu un godu Latvijas 2012. gada Komandu (komandā 3 dalībnieki) čempionātā šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem Olimpiskajā PŠ – 40 vingrinājumā Tukumā 2012. gada 8. janvārī.Vispirms cīņu I maiņā uzsāka Viktorija un aizputniecei Dacei Petrovskai zaudēja 4 punktus, jo Viktorija objektīvu iemeslu dēļ nebija labākajā sportiskajā formā. II maiņā tikās Latvijas 2011. gada sieviešu čempione Anete Rozmane ar perspektīvo aizputnieci Madaru Ļaudamu. Pēdēja neizturēja sacensību „mandrāžu” un sāka raudāt. Rezultātā graujošs rezultāts – Anetei 384 punkti pret Madaras tikai 324 punktiem. Starpība 60 punkti. Tālākās maiņās Aizputes pārstāve Ilze Frīdenberga uzrādīja 378 punktus, bet mūsu Latvijas rekordiste Kristīna Musļimova sasniedza 389 punktus (vienīgā sacensībās uzrādīja Latvijas sporta meistara rezultātu).
Galarezultātā RSP audzēknes izcīnīja 6 (sesto) Latvijas čempionu titulu komandu vērtējumā, labojot Latvijas rekordu 1151 punkts un otrā vietā atstāja RSP 2. komandu (Jana Plotka, Kristīne Savina, Emīlija Mikalauska), bet trešajā vietā Aizputes novada komandu.
Pirmo reizi par Latvijas čempionēm komandām kļuva (Kristīna Musļimova, Jana Plotka, Anete Rozmane) 2005. gadā.
Otro reizi – 2006. gadā (Kristīna, Jana, Anete);
Trešo reizi – 2007. gadā (Kristīna, Jana un Anna Derbina);
Ceturto reizi – 2009. gadā (Kristīna, Anna, Anete);
Piekto reizi – 2011. gadā (Kristīna, Anna, Anete);
Sesto reizi  – 2012. gadā (Kristīna, Viktorija Andžāne un Anete).

Pateicamies Valdim Eglem par finansiālo palīdzību un Jāzepam Pastoram par morālo un praktisko izpalīdzību!

RSP Šaušanas pulciņa skolotājs Juris Gabranovs