Skolēnu pils gandarīta par skolēnu nodarbinātības projektu rudens brīvlaikā

BJC „Rīgas Skolēnu pils” skolēnu rudens brīvlaikā no 24.10.- 28.10. atbalstīja RD IKSD rīkoto skolēnu nodarbinātības projektu, un deva iespēju 10 skolēniem strādāt mūsu iestādes labiekārtošanas darbos un nopelnīt naudu. Pasākumā piedalījās 13- 14 gadus veci bērni. Pieteicās 3 zēni un 7 meitenes. Darbus vadīja brīvā laika pedagogs Iveta Vainauska.

Savu brīvlaiku skolēni pavadīja piecas dienas strādājot, dienā četras stundas. Priecēja tas, ka bērni jau pirmajā darba dienā nāca ar mērķi strādāt, kaut gan viņiem tas bija pirmais līgums par darba attiecībām. Pedagogam bija svarīgi pozitīvi ievirzīt bērnus attieksmes veidošanā pret jebkuru uzdoto darbu. Darba nedēļas devīze bija ”Darbs māca darītāju”.

Bērniem bija jāsaprot, ka atnākot uz darbu jāievēro kārtības un drošības noteikumi un jāatrisina, jāizrunā visi darba gaitā radušies jautājumi. Mācījāmies savest kārtībā savas darba vietas pēc darba, ievērot darba laiku, bet tas netraucēja strādāt ar prieku un katru dienu ierasties laikā.

Pirmajā darba dienā bērni strādāja ārā, sakopa Skolēnu pils teritoriju- grāba lapas. Prieks par padarīto bija liels, jo sagrābto lapu kaudze augtin auga. Darbā piedalījās un palīdzēja arī brīvprātīgie, skolēni, kuri nāk uz Spēļu istabu, bet viņi izvēlējās strādāt kopā.

2 meitenes strādāja Skolēnu pils administrācijā- līmēja un sagrupēja mapes, izgatavoja reklāmas bukletu par Skolēnu pils pulciņiem. Audzēkņi izgatavoja kastes mantu glabāšanai Spēļu istabā, tīrīja galdus un sakopa telpas, ierīkoja Mandalu izstādi „Kā es jūtos”, restaurēja galdus dekupāžas tehnikā, strādāja apkārtnes sakopšanā, veda lapas un apgrieza krūmus, palīdzēja dārzniekam ieziemot puķu dobi  un demontēja vecās flīzītes.

Paldies, pasākuma rīkotājiem RD IKSD un atbalstītājiem, kā arī dalībniekiem!

Acis darba izbijās,

Rokas darba nebijās.

Rokas darba nebijās,

Zinājās padarīt.

(Latviešu Tautas dziesma)

Iveta Vainauska, brīvā laika pedagogs

Rīgas Skolēnu pils