Skolēnu pilī viesojas sadarbības partneri no Lietuvas

15.oktobrī  BJC „ Rīgas Skolēnu pils” viesojās 15 pedagogi no Lietuvas Skolēnu informācijas un tehniskās jaunrades centra. Ar šo centru jau vairākus gadus ir noslēgts sadarbības līgums, kas dod iespēju regulāri piedalīties lietuviešu kolēģu rīkotajos pasākumos, veikt pieredzes apmaiņu, ļauj sadarboties dažādu profīlu pedagogiem. Šā gada jūnijā 15 pedagogi no Rīgas Skolēnu pils viesojās Viļņā, iepazinās ar Lietuvas Skolēnu informācijas un tehniskās jaunrades centra darbu .  Tuvākie sadarbības projekti ir Ziemassvētku elektronisko dekoru konkurss, ko organizē Rīgas Skolēnu pils un  Skolēnu filmu konkurss, kura iniciatori ir Viļņas pedagogi.Nākošais kopējais pasākums būs radošās darbnīcas  abu sadraudzības iestāžu pedagogiem.

Tamāra Kalvāne, direktora vietniece

www.rsp.lv