Skolēnu pilī pēta arheoloģisko materiālu

Rīgas Skolēnu pilī darbojas unikāls pulciņš – Arheoloģijas pulciņš, kas ir vienīgais Latvijā. Arheoloģes Ināras Kunigas vadībā audzēkņi katru vasaru dodas arheoloģiskajās ekspedīcijās. Jau vairākus gadus tiek pētīts Rušenicas pilskalns. Šīs vasaras izrakumu laikā atrastās senlietas tika izstādītas Skolēnu pils Svētku zālē interesentu apskatei. Kad pulciņa audzēkņi un arheoloģe I.Kuniga senlietas būs izpētījuši, tās tiks nodotas Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā.

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece