Sadraudzības koncerts Bauskā

Katru gadu tradicionāli janvāra beigās Bauskā notiek Tautas deju ansambļu sadraudzības koncerts, uz kuru tiek aicināta arī mūsu „Uguntiņa”. Šogad 29.janvārī Bauskas Tautas namā kopā ar TDA „Uguntiņa” vecāko grupu un jauniešu grupu dejoja

TDA „Gatve” un deju kolektīvs „Dardedze” no Rīgas, deju kolektīvs „Svīta” no Tukuma, no Rīgas Bauskas deju kolektīvs „Jandāls”, Dobeles deju kolektīvs „Solis”.Skatītāju pārpildītajā zālē pēc mūsu dejotāju uzstāšanās skanēja ilgstoši aplausi. Skatītāji katru gadu ļoti gaidot „Uguntiņas” dejotājus un esot jau no septembra vaicājuši, vai mūsu kolektīvs būšot un dejos cittautu dejas. „Uguntiņas” mākslinieciskā vadītāja Gita Ūdre sniedza arī interviju vietējā avīzē.

Visiem dejotājiem pēc koncerta bija draudzības vakars, kurā spēlēja dzīvo mūziku.

Gita Ūdre, TDA „Uguntiņa” mākslinieciskā vadītāja