RSP sporta tūristu 2010.gada vasara

Tiklīdz mācības skolā beidzās sporta tūrisma pulciņa audzēkņiem sākās sportiskā vasara – 2 nometnes, sacensības un tālais kalnu brauciens.

Pirmā nometne notika 4.-10.jūnijam Valmieras rajonā, kempingā „Baiļi”. Šajā nometnē piedalījās ikgadējie sporta tūrisma pulciņu bērni un jaunieši ar mērķi pilnveidot savas prasmes un iemaņas alpīnisma tehnikā, tūrisma tehnikā un orientēšanās sportā. Pirmajās divās nometnes dienās kempingā „Baiļi” notika Starptautiskais čempionāts Zelmas Bei-Mamikonjanas kausa izcīņā alpīnisma tehnikā (5.-6.jūnijs), kurā piedalījās arī trīs Rīgas Skolēnu pils sporta tūrisma komandas. Godam nostartēja vidējās grupas komanda sacensību kopvērtējumā iegūstot 3.vietu (Lauma Trautmane, Kristīne Apsēna, Annija Grabeža un Toms Cinītis). Vecāko grupu komandas, ierindojās 4.vietā un 9.vietā no 12 komandām, kas mūsuprāt ir arī ļoti labs rezultāts, kā nekā 5-6 gadus neesam varējuši apmeklēt šīs sacensības, kurām ir sava specifika.

Nometnes dalībnieki, kuri nepiedalījās sacensībās varēja vērot labāko Baltijas valstu komandu startus. Turpmākās nometnes dienas treniņiem daudz tika izmantota kāpšanas siena, tornis un daudz orientējāmies daudzveidīgajā „Baiļu” apkārtnē.

Nākošais lielais vasaras pasākums sporta tūrisma pulciņam bija divu nedēļu garais brauciens uz Austrijas kalniem un klintīm. Braucienā piedalījās sporta tūrisma pulciņa audzēkņi ne jaunāki par 14.gadiem, kopskaitā bijām 17 un 2 šoferi. Par mūsu piedzīvojumiem vairāk lai pastāsta mūsu brauciena dienasgrāmata!

Sporta tūrisma vasara noslēdzās augustā atklātajā sporta tūrisma nometnē „Četri vēji 2010”, laikā no 2010.gada 26.augusta līdz 30.augustam. Nometne notika Valmierā, kempingā „Baiļi”. Nometnē piedalījās ne tikai Rīgas Skolēnu pils sporta tūrisma pulciņa audzēkņi, bet arī citi interesenti. Līdz ar to, lai nometne būtu saistošāka, interesantāka to caurvija nometnes leģenda par četriem vējiem. Šī leģenda aizsākās 2009.gada atklātajā nometnē Lorupes gravā, Siguldas pusē, kur četri vēji – 4 nometnes komandas cīnījās ar ļauno burvi Bubuli un padzina to no Lurupiešu ciema. Bet ierodoties Valmierā, kempingā „Baiļi” nometņotāji uzzināja, ka pirms vairākiem gadiem te atradās ciems no kā Baiļi ir aizguvis savu nosaukumu. Šajā ciemā strādāja ļaudis strādīgi, čakli un māņticīgi. Ļaudis ticēja, ka sivēns pasargā no ļauna un nes pārticību mājās.

Tomēr mantkārība guva virsroku un cilvēki sāka izcirst klintis, lai celtu mājas, izcirta kokus, lai uzceltu tiltus, nedomājot par putniem, kas tajos mīt. Ar savu darbību ļaudis sadusmoja diženo ciemata aizstāvi Abulu. Abuls vairāk ciema ļaudis nepasargāja no ūdens, vēja un saules tādējādi iepriecinot viņa senāko ienaidnieku Bubuli. Abuls pavēlēja Gaujai iziet no krastiem, sacēla vētru un uzsūtīja lielu karstumu, lai pārmācītu ciema ļaudis. Bubulis to izmantoja savā labā lai radītu vēl lielāku haosu starp ļaudīm. Ciemā sāka valdīt panika un bailes, mistiski pazuda visi sivēni, kuri pasargāja no ļaunuma…Kopš tā laika visiem iemītniekiem ir jāiegūst Abula labvēlība izturot viņa pārbaudījumus, lai bez raizēm varētu baudīt šīs vietas skaisto dabu un atjaunotu līdzsvaru starp dabu un cilvēku. Katras dienas beigās tiekot galā ar uzdotajiem pārbaudījumiem dalībnieki saņēma kartes fragmentu. Savācot visus kartes fragmentus nometnieki uzzināja vai tiks saņemta Abula labvēlība.

Tā nometnes dalībnieki 7 dienas centās pierādīt Abulam savu labestību un iegūt viņa labvēlību. Katra diena sākās ar aktīvu rīta rosmi. Katru dienu bija 2-3 nodarbības, kurās kāpa pa sienu, virvēm, torni. Nometnes dalībniekus ļoti aizrāva orientēšanās sports, kā arī komandas stratēģiskā spēle „Karogs”. Viena no nometnes dienām tika veltīta laivu braucienam pa Gauju.

Nometniekiem bija daudz un dažādi uzdevumi, tai skaitā savas komandas talismana veidošana – cūciņa, karoga zīmēšana un citi uzdevumi. Laivu brauciens notika no Strenčiem līdz Valmierai. Liels paldies par to kempingam „Baiļi”, kuri nodrošināja gan ar transportu, gan ar laivām.

Katru dienu veicot dažādus pārbaudījumus nometnes dalībnieki saņēma karšu fragmentus, kurus pirmspēdējā dienā salika kopā vienā kartē un devās nakts trasītē – apslēto Abula dārgumu-labestības meklējumos. Protams, tas tika atrasts un visi nometnes dalībnieki tika pie nometnes krekliņiem, šokolādes un katram jauna Colgate zobu birstīte, zobu pasta. Laikam Abulam patīk tīri zobi! J Nometniekiem palika tikai 4 vasaras brīvlaika dienas, lai pēc tam dotos jau uz skolu.

Nometņu vadītāja, sporta un tūrisma pulciņa skolotāja Inga Liepiņa