Rīgas Skolu muzejā

Rīgas Skolu muzejā 6. aprīlī tika atklāta, muzeja darbinieka Jāņa Robežnieka izveidotā pavasara saulgriežiem veltītā izstāde „Lieldienas klāt!”, kur varēja iepazīties ar šo svētku organizēšanas tradīcijām, saules simbola – olu krāsošanas receptēm, bet 14. un 15. aprīlī izstādē varēja aplūkot arī RSM darbinieku radošās iztēles un darbības rezultātus.

„Vairāk par naudu muzejam vajag dvēseli un saimnieci, lai tas vilinātu pie sevis apmeklētājus un lai būtu vēlme šurp atnākt vēl. Abi šie priekšnoteikumi LU Pedagoģijas muzejam ir.” (Tā par jubilāri, LU profesori, LU Pedagoģijas muzeja direktori raksta Dr.paed. RTU muzeja vadītāja Alīda Zigmunde)
Rīgas Skolu muzeja delegācija – A.Zumente, Z.Soboļeva un D.Kukele sveica mūsu sadarbības partneri, LU Pedagoģijas un psiholoģijas nodaļas vadītāju, profesori Aīdu Krūzi viņas dzīves un darba jubilejā 9.04. Latvijas Universitātē, kur notika arī rakstu krājuma „Laikmets un personība” kārtējā 11. sējuma atvēršanas svētki. Šis svētku dubultnotikums bija kuplā skaitā pulcinājis ALMA MATER telpās gan Latvijas, gan Vācijas augstskolu pedagoģijas druvas kopējus un pedagoģijas vēstures pētniekus.

Aina Elita Zumente, Skolu muzeja vadītāja


2009.04 RSM-22009.04 RSM-12009.04 RSM-3