Rīgas Skolēnu pils organizē ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projektu

No 23. līdz 28. oktobrim Rīgas Skolēnu pils telpās notika ES Mūžizglītības programmas Grundtvig projekta “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnologijas) sanāksme. Šis Grundtvig projekts apvieno pieaugušo izglītības un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas organizācijas Latvijā – Rīgas interešu izglītības metodiskā centru  – http://www.intereses.lv/ Spānijā – CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE CEHEL  http://cepercehel.blogspot.com/ Somijā – „Learnwell Oy”, www.learwell.fi Rumanijā – INSTITUTO INTERCULTURAL DE TIMISOAR, www.intercultural.ro Italijā – PALERMO, ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE E DIFFUSIONE PERLO SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTALE (I.D.E.A.), www.assoidea.org

Par projektu.

Projekta tēmas ir trīs mūsdienu sabiedrībai un izglītībai svarīgi jēdzieni: jaunās tehnoloģijas (IKT) , svešvalodu apguve un kultūra.  Pēdējā laikā svešvalodu mācīšanā pieaugusi interese par tehnoloģiju izmantošanu un jaunu  mūsdienīgas komunikatīvās metodikas pielietojumu.

Grundtvig projekta mērķis ir apgūt, izpētīt un pilnveidot tehnoloģiju pielietojumu metodes un popularizēt tās izglītības sistēmās.

Otrs projekta aspekts ir Eiropas kultūras iepazīšana.  Mācoties svešvalodas, cilvēki apgūst ne vien valodas prasmes, bet arī iepazīst citas kultūras. Kultūras aspekts ir svarīgs valodu apguvē, jo palīdz izprast valodu, komunikāciju situācijas un komunikāciju veidus. Kultūras aspekts nav izolējams no valodu apguves, tāpat kā valodas – no kultūras vides. Dzīvesveids, domāšanas veids, izpausmes. Tāpēc kultūras iepazīšana iekļauta projektā ka nozīmīgs valodu apguves faktors un motivācija.

Projekta rezultāti: mācību materiāli un izstrādātās svešvalodu apmācības metodes būs publiski pieejamas internetā, tādejādi veicinot tehnoloģiju pielietojumu svešvalodu apguvē arī Latvijā.

Projekts ir nupat sācies un šī bija pirmā dalībnieku tikšanās – pirms tam ne reizes nebijām tikušies, sazinājāmies ar interneta starpniecību. Pēc pirmajiem uztraukumiem: kādi mēs būsim, vai sapratīsim viens otru – no tik dažādām kultūrām, vai spēsim pilnvērtīgi komunicēt – darba valoda ir spāņu, kas ne visai populāra Latvijā, vai vienosimies par kopējā darba metodēm, …

Tagad varam teikt: JĀ!  J  esam vienoti kultūru dažādībā, mēs lieliski saprotam viens otru un darba process un materiāls, ko veidosim divu gadu garumā, ir mums visiem interesants un vērtīgs!

Kā  notika Latvijas dabas un kultūras iepazīšana ?

Skolēnu pils skolotāja Ligita Kandere pasniedza aizraujošu latviešu valodas mācīšanas stundu ! Jaunapgūtā valoda turpmāk tika izmantota katrā iespējamā komunikācijas situācijā pilsētas, transporta, uc sabiedriskās vidēs ! Viesojāmies BJC „Laimīte”, kur iepazināmies ar pedagoga Gaļinas Novikovas metodēm pieaugušo deju teātrī. Visus iepriecināja „Laimītes” gaišās telpas un brīnišķīgie pulciņu bērnu darbi!

Projekta partnerus iepazīstinājām ar Rīgu – ar Vecrīgas un Rīgas jūgendstila vērtībām. Iepazinām arī Kuldīgas vecpilsētas neatkārtojami īpatnējo atmosfēru un Eiropā platāko! dabīgo ūdenskritumu Ventas rumbu.

Ventspilī viesojāmies Latvijā skolotāju vidē populārajā ikgadējā jauno tehnoloģiju konferencē LATSTE.

Projekta partneri bija patīkami pārsteigti par atklājumiem – viņi atzinās, ka pirms tam viņiem par Latviju un tās kultūru bijis  nepilnīgs priekšstats.

Tagad, kad mūsu  pelēcīgi rudenīgais Latvijas rudens ir sasildījis projekta idejas, katrs, atgriezies mājās, turpināsim iesākto darbu, lai projekta noslēguma pasākumā karstajā Spānijas pilsētā Granādā varētu ar gandarījumu prezentēt projekta rezultātus.

Tatjana Gvozdeva

Rīgas Skolēnu pils kultūras vēstures, multiplikācijas un televīzijas pulciņu skolotāja