Rīgas Interešu izglītības nominācija

Šogad, 7. decembrī Rīgas Stradiņa universitātes Aulā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Interešu Izglītības metodisko centru organizēja nominācijas pasākumu. Šī bija divpadsmitā labāko interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanas ceremonija.

Interešu izglītības gada balvai pretendentus pieteica arī Skolēnu pils. Pieteikto kandidātu atlasei tika izveidota RD IKSD komisiju, kura noteica gada balvas laureātus.

Laureātus apbalvoja RD Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, RD IKSD direktors Guntis Helmanis, RD IKSD direktora vietniece Dina Vīksna, kā arī sabiedrībā zināmas personības – dziedātājs Uģis Roze, režisors Valdis Lūriņš u.c. Pasākumu vadīja dziedātājs Valters Frīdenbergs un mūsu teātra „Zīļuks” skolotāja Zane Goiževska.

Par nominācijas „Par ieguldījumu interešu izglītībā teātra jomā” laureāti kļuva Skolēnu pils teātra „Zīļuks” režisore Laura Paegle, bet par nominācijas „Par sasniegumiem interešu izglītībā mūzikas jomā” – koris „Accolada” (interešu izglītības skolotājas Oksana Čerkasova, Tatjana Zorina, Sanita Čekanoviča).

Sveicam mūsējos!

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece

www.rsp.lv

No bukleta:

„Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas interešu izglītības

nominācijas laureāti

2011.gadā”

Nominācija  „Par ieguldījumu interešu izglītībā”

Laura Paegle

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” teātra “Zīļuks” vadītāja, interešu izglītības skolotāja, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra metodiķe

1977.gadā Rīgas Pionieru pilī tā laika Latvijas populārākā skolēnu teātra vadību no režisores Māras Priedes pārņem jaunā skolotāja Laura Paegle. Drīz vienīgais Latvijas skolēnu Tautas teātris sāk saukties savā jaunajā vārdā – „Zīļuks”.

Sākotnēji teātris darbojas kā dramatiskais teātris, bet pamazām L.Paegle teātrī izveidoja vairākus teātra audzēkņiem interesantus un saistošus virzienus. Šodien teātru „Zīļuks” veido: teātra pamatsastāvs, teātra studija, leļļu teātris, kustību teātris, improvizācijas teātris.

Laura Paegle ir autore vairākām skolēnu teātra mākslas nodarbību programmām, metodiskajiem materiāliem, kā arī sarakstījusi scenārijus un režisējusi daudzus uzvedumus. L.Paegle devusi iespēju iekļauties Skolēnu pils audzēkņu saimē arī pirmsskolas vecuma bērniem. Pakāpeniski iepazīstot mazos audzēkņus, viņu dotumus un intereses, L.Paegle ir izstrādājusi nodarbību veidus ar daudziem rotaļu elementiem.

Teātrī „Zīļuks” nepārtraukts ir bijis darbs pie aktiera meistarības nostiprināšanas un pilnveidošanas, kustību, dziedāšanas, grima nodarbībām, taču, ar vislielāko aizrautību un milzīgu atdevi skolotāja L.Paegle vienmēr ir nodevusies galvenajam darbam teātrī – labestīgu izrāžu iestudēšanai. 33 gadu laikā pirmizrādi ir piedzīvojušas vairāk kā 30 izrādes. Slavenākās, audzēkņu un skatītāju iemīļotākās izrādes ir bijušas: „Punktiņa un Antons”, „Toto kaķu pilsēta”, “Sprīdītis”, „Brēmenes muzikanti”, “Nāc šurp”, „Mauglis”, „Kā ruksītis ciemos gāja”, „Pepija Garzeķe”, „Lolitas brīnumputns” un īpašās Ziemassvētku izrādes. L.Paeglei ir ciešs kontakts ar daudzām Rīgas skolām, un to skolēni regulāri apmeklē teātra „Zīļuks” izrādes.

L.Paegle teātrī „Zīļuks” ir sapulcinājusi fantastisku pedagogu kolektīvu, starp kuriem lielākā daļa ir teātra bijušie audzēkņi. Kolektīvā ir draudzīga, radoša atmosfēra. L.Paegle ar saviem audzēkņiem daudzus gadus aktīvi sadarbojusies ar Latvijas Bērnu Fondu, piedalījusies labdarības pasākumos. Teātris ir ieguvis laureāta diplomus un augstas godalgas starptautiskos skolēnu teātru festivālos un konkursos Vācijā, Polijā, Holandē, Bulgārijā, Lietuvā, Francijā, Ukrainā, Krievijā. Daudzi L.Paegles audzēkņi šodien ir Latvijā pazīstami teātra un kino aktieri. Pašreizējie audzēkņi ir spēlējuši izrādēs, piedalījušies pasākumos gan uz Dailes teātra, gan Latvijas Nacionālā teātra, gan Latvijas Nacionālās Operas skatuves, LTV un LNT videofilmās un uzvedumos, kinofilmās.

Vairākus gadus L.Paegle pašaizliedzīgi strādā Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā un būdama Rīgas pilsētas teātra pedagogu metodiskās apvienības vadītāja, virza visu Rīgas skolu teātru dzīvi. Daudzus gadus L.Paegle ir Rīgas teātra svētku organizatore. Pateicoties L.Paeglei, pirmo reizi Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos 2010.gadā piedalījās skolu teātri. L.Paegle ir bijusi vairāku Rīgas domes un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkoto svētku viena no organizatorēm.

Nominācija „Par sasniegumiem interešu izglītībā”

Koris “Accolada”,

interešu izglītības skolotājas Oksana Čerkasova, Tatjana Zorina, Sanita Čekanoviča, Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”

Koris “Accolada” dibināts 1988.gadā. No nelielas talantīgu zēnu un meiteņu grupas koris ir izaudzis par nozīmīgu, vērā ņemamu muzikālu kolektīvu. Jaunie dziedātāji vecumā no 5 līdz 20 gadiem apgūst klasisko un garīgo mūziku, latviešu, krievu un citu tautu dziesmas, kā arī daudzu valstu komponistu orģinālmūziku. Audzēkņi padziļināti mācās arī solfedžo un vokālo mākslu, gūst pirmās diriģēšanas iemaņas.

Kora nozīmīgākie panākumi ir piedalīšanās dažādos mazākumtautību muzikālos pasākumos, kā arī Skolu jaunatnes un vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Tādejādi koris “Accolada” demonstrē patiesu cittautiešu integrāciju Latvijas kultūrā un sabiedrībā.

Koris ir ieguvis godalgotas vietas daudzos pasaules konkursos: Šveicē, Itālija, Horvātija, Ungārijā, Krievijā, Ukrainā.

Pēdējā gada laikā koris „Accolada” piedalījās koru konkursos „Kalužskaja Blagovesķ” (Grodno, Ukraina) un „Varsavia Cantat” (Varšava, Polija), iegūstot I. un II.vietu, kā arī atzinības rakstu diriģentei Oksanai Čerkasovai. Vasarā koris ar labiem panākumiem koncertēja Horvātijas pilsētās.

Kā īpašu kora nopelnu var minēt Latvijas pareizticīgo baznīcas arhibīskapa Aleksandra visaugstāko novērtējumu. Katru gadu koris piedalās visos pareizticīgo baznīcas svētku dievkalpojumos. Koris ir apbalvots ar Sergeja Radoņežska medaļu par īpašu ieguldījumu pareizticīgo baznīcas izaugsmē.

Koris „Accolada” sadarbojas ar Latvijas un citu valstu koriem, tādejādi paplašinot repertuāru un veicinot savu izaugsmi apgūstot dažādu valstu pieredzi mūzikas meistarklasēs. Īpaša draudzība ir izveidojusies ar Rīgas kori „Blagovest” un „Harmonija” no Sanktpēterburgas.

Katru mācību gadu koris iestudē trīs jaunas programmas. Koris „Accolada” sevi ir parādījis, kā vienotu, draudzīgu koncertējošu vienību.