Radioelektronikas pulciņa ekskursija uz Latvenergo Enerģētikas muzeja Ķeguma spēkstacijas ekspozīciju

Četru ekskursiju ciklā, ko projekta „Latvijas Elektronikas un Elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts ” Rīgas Skolēnu pilij nodrošināja Latvijas Elektrotehnikas un Elektronikas rūpniecības asociācija, noslēdzošā bija ekskursija 2011.gada 16.novembrī uz Ķeguma spēkstacijas muzeju. Pulciņa dalībniekus, kas savā būtībā ir „vājstrāvnieki” , jau sen interesēja, kā tad rodas īstā elektrība, un kā tā nokļūst līdz mūsu lodāmuram. To tad arī uzzinājām, apmeklējot Latvenergo Enerģētikas muzeju un Ķeguma un Rīgas HES.

Ķeguma Spēkstacijas  muzeja vadītāja mums pastāstīja, kā 19.gs. nogalē  sākās Rīgas un pēc tam visas Latvijas elektrifikācija. Izrādās, ka pirmā elektrostacija ar akmeņoglēm ir bijusi pie kanāla netālu no tagadējās Operas ēkas, kur vēl saglabājies dūmenis; kā zirgu tramvaju vietā (ne bez pretestības no viņu puses)  sākuši kursēt  elektriskie tramvaji un kā pēc tam elektrība ienākusi ne tikai rūpnīcās, bet arī katrā mājā.

Izsmeļoši mums tika pastāstīts par Daugavas kaskādes hidroelektrostacijām- Ķegumu kā pirmo, pēc tam Pļaviņu un Rīgas HES. Uzzinājām, kā hidroelektrostacija projektēta un celta, aplūkojām muzeja eksponātus no pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Redzējām gan elektrības  mēraparātus no laikiem, kad tie izskatījās gluži kā mākslas darbi, dažādus darbarīkus, brīdinošās un stabu numerācijas plāksnītes. Muzeja otrajā stāvā aplūkojām enerģētiķiem veltītu fotoizstādi un noskatījāmies videofilmu.

Pēc tam muzeja pagalmā un paviljonos apskatījām lielākus eksponātus-turbīnu no Ķeguma HES, daļu turbīnas (jo visa turbīna sver pāri par 100 tonnām) no Pļaviņu HES, dažādus motorus, ģeneratorus un turbīnu vadības iekārtas. Izrādās, ka turbīnas ilgajā darba mūžā ūdens pilnīgi sagrauž metālu, un skrūvju galvas tiek aizsargātas ar ozolkoka tapām. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par elektrostacijām, mājup devāmies pa Daugavas kreiso krastu, garām vēsturiskajām Pirmā pasaules kara cīņu vietām pretī Ikšķilei, pārbraucām Rīgas HES dambi, kur varēja redzēt patiešām iespaidīgos slūžu aizvarus.

Izmantojot gadījumu ,Ciemupē  apmeklējām privāto muzeju „Dakota”, kura saimnieks, starp citu, kādreiz apmeklējis Rīgas Skolēnu pils pulciņus, mums laipni izrādīja senās militārās tehnikas, ieroču un sakaru aparātu kolekciju.

Skolēnu pils radioelektronikas pulciņa

skolotājs Jānis Ozols-Ozoliņš