Plauksti mana Latvija

16.novembrī plkst. 1800

Rīgas Skolēnu pilsSvētku zālē

“Plauksti mana Latvija!”

LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts

Piedalās: TDA “ Uguntiņa” un koklētāju ansamblis “Austriņa”

Ieeja brīva