Pieredzes apmaiņā uz Līvānu BJC un Preiļu BJC

20.maijā Rīgas Skolēnu pils pedagogi un viesi – 5 Hamburgas Sociālpedagoģijas Augstskolas studenti – Skolēnu pils praktikanti devās pieredzes apmaiņas braucienā pie mūsu draugiem uz Latgali.

Pirmais namiņš, kas mūs laipni uzņēma bija Līvānu Bērnu un jauniešu centrs. Centra direktore Valentīna Poikāne izrādīja savu centru un iepazīstināja ar tā skolotājiem. Mūsu pedagogi ar lielu sajūsmu apskatīja centra audzēkņu darbu izstādi. Tā atklāja Līvānu namiņa audzēkņu fantastisko izdomu un radošo pieeju. Piemēram, iespaidīgā žirafe, kas tapusi no zābaka, kurpes un metāla karotēm vai ragana ar polietilēna maisiņu matiem 🙂 Līvāni lepojas ar savu Amatu māju. To laipni izrādīja arī rīdziniekiem. Amatu mājā Līvānu namiņa keramikas pulciņa skolotāja rādīja stikla kausēšanas krāsni, kurā temperatūra sasniedz 600 grādus, un kura atdziest 2 diennaktis. Krāsnī tiek kausēts stikls, dedzināts māls – šeit pārtop Līvānu namiņa audzēkņu darbi. Vācu studentiem īpaši interesanta šķita Latgales tradicionālā – melnā keramika.

Otrs namiņš, kuru aplūkoja Skolēnu pils darbinieki, bija Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs. Šeit mūs laipni uzņēma direktore Aija Caune. Arī šeit mēs varējām smelties idejas no fantastiskās audzēkņu darbu izstādes. Darbiņi bija no pērlīšu vēršanas, šūšanas, origami, kokapstrādes, keramikas u.c. pulciņiem. Vislielāko apbrīnu izraisīja tieši darbiņi no papīra: milzu zaķis, ziedu kompozīcijas, gleznas, automašīnas, lidmodeļi, pilsēta. Aplūkojām arī visas nodarbību telpas. Interesanti bija vērot, kā strādā meitenes šūšanas pulciņā. Izrādās, ka var gatavot apģērbu ne tikai sev, bet arī lellēm! Sajūsmu izraisīja tehniskās jaunrades nodaļa: vēsturiskie modeļi un maketi, tehniskā modelēšana, raķešu modelisms, bet īpaši – mazmoto tehniskā jaunrade!

Skolēnu pils pedagogi ir gandarīti ar šo veiksmīgo, pieredzes bagāto braucienu un izsaka namiņu direktorēm un skolotājām lielu paldies par mīļo uzņemšanu un sirsnību!

Iveta Freimane, Skolēnu pils direktora vietniece

www.rsp.lv

http://www.pbjc.edu.lv/

http://www.livani.lv/lat/izglitiba/livanu_bernu_un_jauniesu_centrs/