Panākumi Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā

Noslēdzies XIII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „ES DZĪVOJU PIE JŪRAS”, kas ir lielākais bērnu un jauniešu mākslas projekts Jūrmalas pilsētā. Konkursam tika iesniegti vairāk nekā 2526 darbu. Konkursa tēma – „Osta”.

Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” jaunie mākslinieki piedalījušies konkursā ar labiem panākumiem :

1.vietu – zelta medaļu ieguva MARIJA MICKEVIČA,

3.vietu – bronzas medaļu zīda apgleznošanā ELIZABETE GIBNERE,

Atzinības rakstus ieguva BEATRISE NOSKA un ELIZABETE VOLOŠINA.

Audzēkņus konkursam „Es dzīvoju pie jūras” sagatavoja skolotājas – Māra Mickeviča, Aija Gagaine, Lelde Laura.

Tamāra Kalvāne,

Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils”

Direktora vietniece

www.rsp.lv

tamara.kalvane@gmail.com