Paldies par Dziesmu un deju svētkiem

PATEICĪBAS PASĀKUMS

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Rīgas izglītības iestāžu kolektīvu vadītājiem un organizatoriem

2010.gada 15.oktobris

Rīgas domes PATEICĪBAS RAKSTUS

Par ieguldīto darbu kolektīva sagatavošanā līdzdalībai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010.gadā

saņēma

 • Koru, kuri ieguvuši ZELTA diplomu, pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vadītājs Pedagogs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” koris “Rīga” Gunta Malēvica Aija Smiltēna Evija Lācgalve
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” koris “Accolada” Oksana Čerkasova Sanita Čekanoviča Tatjana Zorina
 • tautas deju ansambļu pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vecupa grupa Vadītājs Pedagogs Pedagogs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” TDA “Uguntiņa” TDA Gita Ūdre Juris Čakāns Andris Sakss Agnese Stanka
 • folkloras kopu pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vadītājs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopa “Kokle” Dina Liepa
 • koru pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vadītājs Pedagogs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” koris “Rīga” Madara Strazdiņa Laila Lineja Ilze Rubika
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” koris “Tonika” Inga Cimiņa Zinta Filipoviča
 • Pūtēju orķestru pedagogi
Iestāde Kolektīvs grupa Vadītājs Pedagogs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” pūtēju orķestris C Jānis Grahoļskis
 • mazo mūzikas kolektīvu pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vadītājs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” koklētāju ansamblis “Austriņa” Iveta Tauriņa Indra Nasteviča
 • Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu pedagogi
Iestāde Kolektīvs Vadītājs Pedagogs Pedagogs
Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” Arvīds Matusevičs Maruta Kvēpa Inese Gūtmane
 • Teātra kolektīvu pedagogi
Iestāde Kolektīvi Vadītājs
BJC „Rīgas Skolēnu pils” 

 

Teātris „Zīļuks” Laura Paegle
Teātra „Zīļuks” grima darbnīca Agne Mennika
Teātra „Zīļuks” studija Zane Goiževska
Teātra „Zīļuks” studijas pirmssk. vec. gr. Gundega Kuciņa
Kustību teātris Liene Bērziņa, Madara Juška
Pantomīma Ina Bērziņa

Rīgas domes PATEICĪBAS RAKSTUS

par ieguldīto darbu

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Sagatavošanā un norisē 2010.gadā

saņēma

 • Rīgas izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem,
kuri atbalstīja un rūpējās par saviem kolektīviem, izmitināja un rūpējas par citu novadu dalībniekiem 

 

Nr.    p.k. Izglītības iestāde Vārds, uzvārds
1 Bērnu un jauniešu centrs ” Rīgas Skolēnu pils” Direktors Juris Bogdānovs
2 Bērnu un jauniešu centrs ” Rīgas Skolēnu pils” direkt. vietn. Valdis Egle

 

 • Interešu izglītības metodiķiem – norišu koordinatoriem,

kuri organizēja atlases skates, konkursus, palīdzēja nodrošināt veiksmīgu Svētku norisi (RSP / Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs)

tautas deju metodiskā apvienība Arta Melnalksne
tautas deju metodiskā apvienība Indra Filipsone
tautas deju metodiskā apvienība Ineta Bērziņa
tautas deju metodiskā apvienība Inga Ķepule
mūzikas metodiskā apvienība Ilga Millere
mūzikas metodiskā apvienība Alda Šeļegovska
mūzikas metodiskā apvienība Irēna Nelsone
mūzikas metodiskā apvienība Ināra Freimane
folkloras metodiskā apvienība Dina Liepa
mūsdienu deju metodiskā apvienība Sarmīte Kadiķe
mūsdienu deju metodiskā apvienība Gaļina Novikova
vizuālās un lietišķās mākslas metodiskā apvienība Dagnija Ramane
vizuālās un lietišķās mākslas metodiskā apvienība Viva Dzene
teātra metodiskā apvienība Laura Paegle
teātra metodiskā apvienība Līga Goiževska
vides izglītības metodiskā apvienība Elita Logina
koordinators Zane Goiževska
koordinators Ilze Herberga
koordinators Dzintra Kņaze
koordinators Ilze Dubere
koordinators Ilze Rimicāne
koordinators Maija Feldmane
koordinators Laila Jēkabsone
koordinators Iveta Birkmane
koordinators Dace Purmale
pasākumu režisēšana Valdis Pavlovskis
pasākumu apskaņošana Aivars Gudrais
pasākumu fotodokumentēšana Gunta Andersone
pasākumu video dokumentēšana Oskars Vainausks
 • Svētku Rīgas koordinatoriem un pašvaldības darbiniekiem,

kuri palīdzēja kolektīvu līdzdalības nodrošināšanai un rūpējās par bērnu un jauniešu labsajūtu

Latgales priekšpilsētas kolektīvu koordinators Ināra Jankovska
Rīgas kolektīvu dalībnieku ēdināšana Baiba Vārna

Paldies visiem, kas piedalījās Svētkos un rūpējās par to veiksmīgu norisi un Rīgas līdzdalības nodrošināšanu!

RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvalde