Orientieristi rada grāmatu

Kādreizējie Rīgas Skolēnu pils orientēšanās pulciņa orientieristi, kuri vēl joprojām nav zaudējuši savu saikni ar pulciņu, ir radījuši jaunu orientēšanās literatūru latviešu valodā.

Grāmata “Treniņi” ir zviedru grāmatas “Träning” tulkojums, kurš radīts projekta “Baltijas nevalstisko orientēšanās organizāciju stiprināšana ar Ziemeļvalstu pieredzes pārņemšanu” (“Strengthening of the Baltic Orienteering NGOs by transfer of Nordic experience and know-how”).

Grāmata domāta visiem Latvijas orientieristiem. Treneriem priekš spēcīgāku klubu un jauniešu vadīšanas. Jauniešiem, lai saprastu, ko saka treneri un kādas ir orientēšanās piedāvātās iespējas. Pieaugušajiem, lai ieraudzītu savu iespēju pielikt roku, galvu vai kāju Latvijas orientēšanās attīstībā.

Pateicoties AS “Latvijas valsts meži” un veikalam “Maratons” šī grāmata tiks izdota 1000 eks. tirāžā un būs pieejama bez maksas abās iepriekš minētajās iestādēs.Grāmatas radīšanas idejas autori cer, ka pēc grāmatas izlasīšanas, tās lasītājiem būs plašāka izpratne par to, kas ir orientēšanās, lai veidotu savu unikālo, uz savu pieredzi balstīto, viedokli. Kā arī, lai Latvijā būtu ne tikai sportisti, treneri, sacensību rīkotāji un meža mīļotāji, bet arī cilvēki, kuri ne tikai prasa no šī sporta, bet ir spējīgi arī dot.

Vairāk kā 200 lpp biezajā materiālā ir ietverta ļoti plaša rakstura informācija, sākot ar cilvēka fizioloģiju un bērna attīstību un beidzot ar sporta biedrības vadīšanu un panākumu gūšanu.

Mērķu izvirzīšana, treniņu plānošana un to analizēšana, fizisko spēju testēšana un izturības treniņu vadība, orientēšanās psiholoģiskie faktori, sporta anoreksija un ieskats bērna attīstības procesos un pedagoģiskajos principos noteikti noderēs sacensību orientēšanās piekritējiem un treneriem. Informācija par cilvēka fizioloģiju un domu spēka brīnumaino darbību, uztura saistību ar sportošanu, veselības saglabāšanu un traumu novēršanu sportojot, pamācības kartes lasīšanā un apvidus izpratnē noderēs ikvienam orientēšanās sporta baudītājam.

“Treniņi” ir projekta “Baltijas nevalstisko orientēšanās organizāciju stiprināšana ar Ziemeļvalstu pieredzes pārņemšanu” (“Strengthening of the Baltic Orienteering NGOs by transfer of Nordic experience and know-how”) otrā un noslēdzošā daļa. Pirmā bija Baltijas treneru un līderu seminārs, kas norisinājās šī gada marta sākumā. Visas projekta laikā realizētās aktivitātes notikušas ar Ziemeļu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

Grāmatas lejupielādes faili: