Orientēšanās pulciņš atbalsta filmu par dabu uzņemšanu

Latvijas Dabas fonds un filmu studija ELM MEDIA sagatavojuši piecas izglītojošas filmas par Latvijas dabu un tajā notiekošajiem procesiem. To uzņemšanā piedalījās arī Rīgas skolēnu pils orientēšanās pulciņš. Filmas galvenokārt paredzētas izmantošanai vidusskolas bioloģijas un ģeogrāfijas stundās.

Piecu dokumentālo filmu cikls par dabas aizsardzības un ilgstpējīgas attīstības jautājumiem „Pieci stāsti par dabu” paredzēts gan skolu jauniešiem, gan plašākai sabiedrībai. Filmas aplūko 5 lielas ekosistēmas, kas mainās cilvēka sociāli ekonomisko interešu rezultātā un kuru saglabāšana nākošajām paaudzēm ir mūsu sabiedrības kopējais uzdevums. Filmas stāsta par purvu ekoloģisko vērtību, krasta procesu dinamiku Baltijas jūras piekrastē, palieņu pļavu lomu plūdu regulēšanā, dabisko mežu nozīmi un upju un ezeru aktuālajām problēmām.

Filmu režisors ir Kaspars Goba, inscenējumus veidojis Dainis Kļava, bet scenārijs ir filmu studijas ELM MEDIA autoru kopdarbs. Filmās ceļotāju lomās iejutušies Maija Medne, Rolands Beķeris un Ēriks Borisenkovs. Katra sērija ir piedzīvojumiem bagāts, aizraujošs ceļojums, ko caurvij skaisti dabas skati, dabas norises skaidrojoši sižeti un sarunas ar ceļā satiktajiem ekspertiem un vietējiem iedzīvotājiem. Piecās sērijās Maija, Ēriks un Rolands apciemo palieņu pļavas Lubāna klānos, augstos purvus Stiklu purvu dabas liegumā, dabiskos mežus Ziemeļgaujā, Baltijas jūras piekrasti Dienvidkurzemē, kā arī Dūņezeru un Svētupi Limbažu pusē. Meklējot atbildes uz neskaitāmiem jautājumiem par dabu, jaunieši iemācās kraut siena zārdus, riskē nogrimt purva akacī, lido ar paraplānu, naktī pie ugunskura dzied latgaļu dziesmas, dodas orientēties mežā un ar krītiņiem ķer signālvēžus.

Rīgas skolēnu pils orientēšanās pulciņš piedalījās filmas par mežu uzņemšanā, aizdodot savu inventāru un īsi apmācot Maiju, Rolandu un Ēriku orientēšanās prasmē.

Filmu ciklu ir veidojuši dažādu jomu speciālisti, kuri ir uzkrājuši apjomīgu darba pieredzi par dabas procesiem. Katras sērijas garums ir 20 minūtes, dodot iespēju pēc filmas noskatīšanās, atlikušo mācību stundas daļu veltīt diskusijai par redzēto. Kopā ar filmu DVD skolotāji saņems arī CD disku ar metodiskajiem materiāliem, kur detalizēti skaidrotas filmu tēmas un iekļauta papildus informācija par filmās apskatītajām dabas vērtībām. Materiāla mērķis ir dot ierosmi mācību darba daudzveidošanai un iedrošināt iziet no klases un mācīties dabā.

Filmu autori saka lielu paldies visiem, kas piedalījās filmēšanā un palīdzēja filmas tapšanā.

Rīgas skolēnu pils orientēšanās pulciņa sezonas noslēguma pasākumā š.g. 6. decembrī Mežaparka kluba mājā tā dalībniekiem būs iespēja noskatīties „Piecus stāstus par dabu” patīkamā gaisotnē.

Filmas „Pieci stāsti par dabu” tapušas projektā „Izglītojošo dokumentālo filmu veidošana Latvijas skolām”. Projekts īstenots ar Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finansiālu atbalstu EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta ietvaros un ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda.